پشتیبانی و فروش محصول :  ۰۹۲۰۲۵۲۰۰۶۷  -  ۰۲۱۴۴۲۰۹۰۰۹
 پشتیبانی و فروش  :  ۰۹۲۰۲۵۲۰۰۶۷  -  ۰۲۱۴۴۲۰۹۰۰۹

ابعاد دستگاه فلافل زن رومیزی:

ابعاد دستگاه فلافل زن رومیزی 2000 فلافل درساعت،

به همراه سرخ کن  دستگاه فلافل زن داری لگن یک دوم

برای بسیاری ازدوستان مهم است:

دستگاهی که میخواهند تهیه کنندابعادمناسبی داشته باشد

تا فضایی که میخواهند دستگاه را تعبیه کنند متناسب با ابعاد آن باشد و یا دستگاه متناسب با فضای درنظرگرفته شده باشد.

اگر سرخ کن را 2لگن  بن ماری یک دوم  درنظربگیریم

ابعاد سرخ کن دستگاه فلافل زن رومیزی:

طول سرخ کن 90 سانتی متروعمق آن از لبه بلند 72سانتی متر و ارتفاع  سرخ کن 94 سانتی متر خواهد بود (90×72×94).

ابعاد بالا درباره سرخ کن 2لگن بن ماری یک  دوم است .

قطع به یقین زمانی که شما تماس گرفته و با مشاورین ما صحبت میکنید متناسب با ظرفیت تولید خود، سرخ کن مناسب را به شما معرفی میکنند و ابعادآن را در اختیارشما خواهند گذاشت.

ابعاد دستگاه فلافل زن رومیزی 2000 فلافل در ساعت:

ارتفاع دستگاه ،45 سانتی متر که تقریبا اگر تا لبه مخزن حساب کنیم 20 سانتی متر به آن اضافه میشود

که در نهایت 65 سانتی متر خواهد شد،

عرض دستگاه 30 سانتی متر و عمق آن را اگر تا قسمت کیت پرتاب فلافل درنظر بگیریم،

تقریبا 60 سانتی مترخواهدشد (60×30×ارتفاع64 تا لبه مخزن

که اگربخواهیم خود باکس را در نظر بگیریم که 20 سانتی متر کم میشود

که در نهایت 44 سانتی متر خواهد شد)این ابعاد فلال زن و سرخ کن است.

در مجموع در بحث تجهیزات آشپزخانه صنعتی ،ابعاد دستگاه هابسیارمهم است.

وقتی شما تماس گرفته و با مشاوران ما صحبت میکنید حتما میزان ظرفیت خود را اعلام بفرمایید

که متناسب با در خواست شما سرخ کن مناسب معرفی میشود .

ممکن است سرخ کنی به شما معرفی شود که 3 لگن یک دوم نیازمند باشد یا 3 لگن یک یکم

(لگن های بزرگ35×50 )درنظر گرفته شده باشد یا 2عدد.

که متناسب با آن مشاوران ماابعاد دستگاه را به شما اعلام خواهند کرد که شما بتوانید بهترین  فضا برای سرخ کن ایجاد کنید.

این دستگاه را میتوانید براحتی از البرز تجهیز تهیه کنید .

خرید بهترین دستگاه فلافل زن

با مشاوران البرز تجهیز درارتباط باشید که بهترین و صحیح ترین اطلاعات را در اختیار شما قرار بگذارند تاشما انتخاب بسیارعالی داشته باشید.

سپاس از اینکه این مقاله را مطالعه کردید مقالات بعدی مارا دنبال کنید.

فراموش نکنید بهترین کاردنیا،کار کردن با خوراکی هاست.

برای دیدن انواع دستگاه فلافل زن اینجا کلیک کنید .

مشاهده ی فیلم محصولات

فروشگاه البرز تجهیز

ابعاد دستگاه فلافل زن رومیزی:

ابعاد دستگاه فلافل زن رومیزی 2000 فلافل درساعت،

به همراه سرخ کن  دستگاه فلافل زن داری لگن یک دوم

برای بسیاری ازدوستان مهم است:

دستگاهی که میخواهند تهیه کنندابعادمناسبی داشته باشد

تا فضایی که میخواهند دستگاه را تعبیه کنند متناسب با ابعاد آن باشد و یا دستگاه متناسب با فضای درنظرگرفته شده باشد.

اگر سرخ کن را 2لگن  بن ماری یک دوم  درنظربگیریم

ابعاد سرخ کن دستگاه فلافل زن رومیزی:

طول سرخ کن 90 سانتی متروعمق آن از لبه بلند 72سانتی متر و ارتفاع  سرخ کن 94 سانتی متر خواهد بود (90×72×94).

ابعاد بالا درباره سرخ کن 2لگن بن ماری یک  دوم است .

قطع به یقین زمانی که شما تماس گرفته و با مشاورین ما صحبت میکنید متناسب با ظرفیت تولید خود، سرخ کن مناسب را به شما معرفی میکنند و ابعادآن را در اختیارشما خواهند گذاشت.

ابعاد دستگاه فلافل زن رومیزی 2000 فلافل در ساعت:

ارتفاع دستگاه ،45 سانتی متر که تقریبا اگر تا لبه مخزن حساب کنیم 20 سانتی متر به آن اضافه میشود

که در نهایت 65 سانتی متر خواهد شد،

عرض دستگاه 30 سانتی متر و عمق آن را اگر تا قسمت کیت پرتاب فلافل درنظر بگیریم،

تقریبا 60 سانتی مترخواهدشد (60×30×ارتفاع64 تا لبه مخزن

که اگربخواهیم خود باکس را در نظر بگیریم که 20 سانتی متر کم میشود

که در نهایت 44 سانتی متر خواهد شد)این ابعاد فلال زن و سرخ کن است.

در مجموع در بحث تجهیزات آشپزخانه صنعتی ،ابعاد دستگاه هابسیارمهم است.

وقتی شما تماس گرفته و با مشاوران ما صحبت میکنید حتما میزان ظرفیت خود را اعلام بفرمایید

که متناسب با در خواست شما سرخ کن مناسب معرفی میشود .

ممکن است سرخ کنی به شما معرفی شود که 3 لگن یک دوم نیازمند باشد یا 3 لگن یک یکم

(لگن های بزرگ35×50 )درنظر گرفته شده باشد یا 2عدد.

که متناسب با آن مشاوران ماابعاد دستگاه را به شما اعلام خواهند کرد که شما بتوانید بهترین  فضا برای سرخ کن ایجاد کنید.

این دستگاه را میتوانید براحتی از البرز تجهیز تهیه کنید .

خرید بهترین دستگاه فلافل زن

با مشاوران البرز تجهیز درارتباط باشید که بهترین و صحیح ترین اطلاعات را در اختیار شما قرار بگذارند تاشما انتخاب بسیارعالی داشته باشید.

سپاس از اینکه این مقاله را مطالعه کردید مقالات بعدی مارا دنبال کنید.

فراموش نکنید بهترین کاردنیا،کار کردن با خوراکی هاست.

برای دیدن انواع دستگاه فلافل زن اینجا کلیک کنید .

مشاهده ی فیلم محصولات

فروشگاه البرز تجهیز

سبد خرید