پشتیبانی و فروش محصول :  ۰۹۲۰۲۵۲۰۰۶۷  -  ۰۲۱۴۴۲۰۹۰۰۹
 پشتیبانی و فروش  :  ۰۹۲۰۲۵۲۰۰۶۷  -  ۰۲۱۴۴۲۰۹۰۰۹

خدمات پس از فروش دستگاه بستنی ساز قیفی آستیاژ

 

دوستان عزیزسلام

دراین مقاله میخواهیم درباره ی خدمات دستگاه بستی سازآستیاژ با شما صحبت کنیم.

قطعاتی که شرکت آستیاژدرداخل این دستگاه کارگذاشته است، بسیار قطعات مرغوبی هستند.مثل خروجی بستنی که روی دستگاه قرار قرار دارد.که بسیار سنگین است و آلیاژ بسیارمستحکمی دارد.

اگر بعد گذشت مدت زمان زیادی اگر حتی یکی از دسته های این خروجی خراب شود یا بشکند،به راحتی به کمک یک اهرم کوچک که کنارش قرار  دارد میتوانید این دسته شکسته را خارج کرده و آن راتعویض کنید.

پاروهای به کاررفته در دستگاه بلند وازجنس pvc نشکن هستند .تابه اکنون پیش نیامده که پارو داخل دستگاه آستیاژ بشکند .حتی اگر هم بشکند نگران نباشید پاروها موجود هستند وشما میتوانید ازواحد پشتیبانی آن را تهیه کرده و تعویض کنید.

اصلا نگران قطعات نباشید شرکت آستیاژ خدمات پس ازفروش بسیارعالی دارد و شما هرزمان که تماس بگیرید خدمات رفاهی و تکنسین های ما درکمتر از 24 ساعت  در شهرستان ها و کمتراز12ساعت درتهران، خدمت شما خواهند رسید.و اگرهرایرادی داشته باشد آن رابرای شما برطرف خواهند کرد.

قطعات داخلی دستگاه خیلی مرغوب هستند ولی بازهم اگراتفاقی  برای دستگاه رخ دهد اصلا نگران نباشید،هر قطعه ای مشکل پیدا کند، موجود است و به راحتی میتوانید آن راتهیه وتعویض کنید.

اینکه میگویم به راحتی میتوانید تعویض کنید دلیل دارد.درروی دستگاه یک صفحه نمایش قراردارد.اگر برای دستگاه اتفاقی بیوفتد و یا قطعه ای ایرادی پیدا کند،روی صفحه نمایشگر،آن خطا نمایش داده میشود.

 

خدمات پس از فروش دستگاه بستنی ساز قیفی آستیاژ

ودرمرحله بعد که تکنسین به محل برسد با نگاه کردن به نمایشگر، بعد باز کردن دستگاه مستقیما به سراغ خطا میرود و آن را تعمیرمیکند.و اینگونه نیست که دستگاه ایراد پیدا کند و تکنسین نداند که مشکل کجاست؟و بخواهد تمام قسمت های را بررسی و چک کند.

خدمت رسانی به این دستگاه،با کیفیت خیلی عالی انجام میشود.چون  دستگاه بستنی، دستگاه بسیارجدی دربازاراست.شرکت هایی که این دستگاه راتولید میکنند باید درواحد خدمات بسیارمتمرکز باشند.چون یک وجه قدرمند یک شرکت وقتی محصولی را ارائه میدهد،باید خدمات خوبی داشته باشد.

بسیاری ازمشتری ها وقتی تماس میگیرند ودستگاه بستنی سازیاهردستگاه دیگری را که تهیه میکنند،خدمات پس از فروش برای آنها خیلی مهم است حتی مهم ترازگارانتی .چون این دستگاه صنعتی است و خیلی کیفیت خوبی دارند. ولی اگر 5 تا 10 سال دیگه مشکلی برای دستگاه ایجاد شود، آیا شرکتی هست که به شما و دستگاه خدمت رسانی کند؟

مابه شما قول خواهیم داد که درشرکت البرز تجهیز درکنار شما هستیم پای این دستگاه ایستاده ایم و به شما خدمات خواهیم داد.

برای ورود به بازار وجه قدرتمندی که یک شرکت باید داشته باشد برای جذب مشتری ،واحد پشتیبانی و خدمت رسانی است.تا آن دستگاه رابه دوستان معرفی کنند.

وقتی خدمات رسانی عالی باشد وخدمات پس ازفروش دستگاه تامیین شود شما آن را به دوستان وآشنایان معرفی میکنید و به آن خواهید گفت که آستیاژ بخر.

چرا که بعد ازخرید دستگاه هم با شما تماس گرفته میشود وهم پیگیری خواهد شد که آیا مشکلی دارید یاخیر؟ پشتیبانی 24ساعته این دستگاه  دراختیار شما هست.

ازاینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کردید از شما سپاسگزارم .

ویدیو های مارادرشبکه های مجازی دنبال کنیدوبامشاوران البرزتجهیز درارتباط باشید تا آنها بهترین انتخاب رابه شما معرفی  کنند.

فراموش نکنید که…

 «بهترین کار دنیا،کارکردن باخوراکی هاست»

مشاهده محصولات 

 

 

خدمات پس از فروش دستگاه بستنی ساز قیفی آستیاژ

 

دوستان عزیزسلام

دراین مقاله میخواهیم درباره ی خدمات دستگاه بستی سازآستیاژ با شما صحبت کنیم.

قطعاتی که شرکت آستیاژدرداخل این دستگاه کارگذاشته است، بسیار قطعات مرغوبی هستند.مثل خروجی بستنی که روی دستگاه قرار قرار دارد.که بسیار سنگین است و آلیاژ بسیارمستحکمی دارد.

اگر بعد گذشت مدت زمان زیادی اگر حتی یکی از دسته های این خروجی خراب شود یا بشکند،به راحتی به کمک یک اهرم کوچک که کنارش قرار  دارد میتوانید این دسته شکسته را خارج کرده و آن راتعویض کنید.

پاروهای به کاررفته در دستگاه بلند وازجنس pvc نشکن هستند .تابه اکنون پیش نیامده که پارو داخل دستگاه آستیاژ بشکند .حتی اگر هم بشکند نگران نباشید پاروها موجود هستند وشما میتوانید ازواحد پشتیبانی آن را تهیه کرده و تعویض کنید.

اصلا نگران قطعات نباشید شرکت آستیاژ خدمات پس ازفروش بسیارعالی دارد و شما هرزمان که تماس بگیرید خدمات رفاهی و تکنسین های ما درکمتر از 24 ساعت  در شهرستان ها و کمتراز12ساعت درتهران، خدمت شما خواهند رسید.و اگرهرایرادی داشته باشد آن رابرای شما برطرف خواهند کرد.

قطعات داخلی دستگاه خیلی مرغوب هستند ولی بازهم اگراتفاقی  برای دستگاه رخ دهد اصلا نگران نباشید،هر قطعه ای مشکل پیدا کند، موجود است و به راحتی میتوانید آن راتهیه وتعویض کنید.

اینکه میگویم به راحتی میتوانید تعویض کنید دلیل دارد.درروی دستگاه یک صفحه نمایش قراردارد.اگر برای دستگاه اتفاقی بیوفتد و یا قطعه ای ایرادی پیدا کند،روی صفحه نمایشگر،آن خطا نمایش داده میشود.

 

خدمات پس از فروش دستگاه بستنی ساز قیفی آستیاژ

ودرمرحله بعد که تکنسین به محل برسد با نگاه کردن به نمایشگر، بعد باز کردن دستگاه مستقیما به سراغ خطا میرود و آن را تعمیرمیکند.و اینگونه نیست که دستگاه ایراد پیدا کند و تکنسین نداند که مشکل کجاست؟و بخواهد تمام قسمت های را بررسی و چک کند.

خدمت رسانی به این دستگاه،با کیفیت خیلی عالی انجام میشود.چون  دستگاه بستنی، دستگاه بسیارجدی دربازاراست.شرکت هایی که این دستگاه راتولید میکنند باید درواحد خدمات بسیارمتمرکز باشند.چون یک وجه قدرمند یک شرکت وقتی محصولی را ارائه میدهد،باید خدمات خوبی داشته باشد.

بسیاری ازمشتری ها وقتی تماس میگیرند ودستگاه بستنی سازیاهردستگاه دیگری را که تهیه میکنند،خدمات پس از فروش برای آنها خیلی مهم است حتی مهم ترازگارانتی .چون این دستگاه صنعتی است و خیلی کیفیت خوبی دارند. ولی اگر 5 تا 10 سال دیگه مشکلی برای دستگاه ایجاد شود، آیا شرکتی هست که به شما و دستگاه خدمت رسانی کند؟

مابه شما قول خواهیم داد که درشرکت البرز تجهیز درکنار شما هستیم پای این دستگاه ایستاده ایم و به شما خدمات خواهیم داد.

برای ورود به بازار وجه قدرتمندی که یک شرکت باید داشته باشد برای جذب مشتری ،واحد پشتیبانی و خدمت رسانی است.تا آن دستگاه رابه دوستان معرفی کنند.

وقتی خدمات رسانی عالی باشد وخدمات پس ازفروش دستگاه تامیین شود شما آن را به دوستان وآشنایان معرفی میکنید و به آن خواهید گفت که آستیاژ بخر.

چرا که بعد ازخرید دستگاه هم با شما تماس گرفته میشود وهم پیگیری خواهد شد که آیا مشکلی دارید یاخیر؟ پشتیبانی 24ساعته این دستگاه  دراختیار شما هست.

ازاینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کردید از شما سپاسگزارم .

ویدیو های مارادرشبکه های مجازی دنبال کنیدوبامشاوران البرزتجهیز درارتباط باشید تا آنها بهترین انتخاب رابه شما معرفی  کنند.

فراموش نکنید که…

 «بهترین کار دنیا،کارکردن باخوراکی هاست»

مشاهده محصولات 

 

 

سبد خرید