ویدیو محصولات

دستگاه هنی پنی چیست ؟

دستگاه هنی پنی چیست ؟ این سوالی است که خیلی از مشتریان عزیز تجهیزات فست فود برایشان ایجاد میشود ،

اینکه این دستگاه هنی پنی چیست که انقدر در این صنعت محبوبیت دارد ؟

اینکه این دستگاه هنی پنی چیست که مشتری ها این مبالغ زیاد را برای خریدش پرداخت میکنند ؟

اینکه این دستگاه پخت سوخاری صنعتی هنی پنی چیست که حقیقتا این شرکت را به یکی از بزرگترین کمپانی ها تبدیل کرده ؟

تاریخچه ی دستگاه مرغ سوخاری هنی پنی

تقریبا اوایل قرن بیستم حدود سال 1935تا 1940 که دستگاه پخت سوخاری صنعتی را سرهنگ ساندرزبه جهان معرفی کرد.

بعد ازگذشت مدت زمانی تقریبا اوایل قرن 20 جک کاپ کمپانی هنی پنی را بنیان گذاری میکند

تصورش این بود که دستگاه مرغ سوخاری راتولید کند تا این دستگاه راتبدیل به یک دستگاه جهانی کند.

چون معتقد بوداین دستگاه جای بسیار خوبی دربین تجهیزات فست فود بازخواهد کرد.

مدتی گذشت درسال 1963که اولین مدل دستگاه پخت سوخاری صنعتی هنی پنی به صورت رسمی (مدل600)که دستگاهی بسیار عالی و دقیق درزمان خودش بود و پخت دقیقی داشت

وباگازکارمیکرد به بازارعرضه شد.و انفجارعظیمی درصنعت تجهیزات فست فود،به وجود آورد.

بعدازمدتی مدیران هنی پنی تصمیم گرفتند که هنی پنی را تبدیل به یک برند جهانی کنند.

شرکت هنی پنی دستگاه هایی که تولید میکند :

دستگاه مرغ سوخاری هنی پنی 8000

جهت تولید مرغ سوخاری نرمال و اسپایسی

دستگاه هولدینگ کابینت هنی پنی

این دستگاه شبیه به کابینت میباشد که برای پشتیبانی دیس پلی مرغ سوخاری ساخته شده است .

دستگاه دیس پلی ( گرمخانه مرغ سوخاری ) هنی پنی

از این دستگاه برای نگهداری و گرم نگه داشتن مرغ سوخاری استفاده میشود .

دستگاه پخت ترکیبی هنی پنی

دستگاه پخت ترکیبی امروزه جهان صنایع غذایی را دچار تحول کرده که در بخش های آینده راجه به آن صحبت خواهم کرد .

دستگاه بردینگ ( پودر زن ) هنی پنی

بعد از دستگاه مرینیتور مرغ سوخاری از این دستگاه برای پودر زدن مرغ مرینیت شده استفاده میشود .

ازهمان زمان تولید این دستگاه هاشروع شد وهنی پنی یک کمپانی بین المللی شد.

نمایندگی هنی پنی

تقریبا دراوایل1986بود که تصمیم گرفتند که درکشورهایی مثل انگلستان، فرانسه،لندن واسپانیا و ایتالیا نمایندگی بزنندتا بتوانند برتمام جهان مسلط شوند.

مدتی گذشت دراوایل قرن 2000بود

که هنی پنی تصمیم گرفت نمایندگی چین راافتتاح  کند.

وهمین طور به ترتیب در کره و کشورهای دیگر. درآنجا دستگاه مرغ سوخاری به یک دستگاه جهانی تبدیل شد.

دستگاه مرغ سرخ کن صنعتی هنی پنی

درکشورعزیزمان ایران چندسالی است که دستگاه مرغ سوخاری وارد شده است.

و امروزه میتوانیم ببینیم که چقدرمحبوب است وطرفداران خود رادارد.

اوایل سال 2000بود که رستوران های kfc،مک دونات و ونزدی از تجهیزات هنی پنی استفاده میکردند.

درواقع امروزه خیلی ازرستوران های زنجیره ای  بزرگ جهان ازتجهیزات هنی پنی استفاده میکنند.

اوایل دربازارهای ایران به صورت دسته دوم  معامله میشد.

ولی امروزه به صورت  دستگاه های اورجینال آمریکایی ویامونتاژچین دربازار هست.

ومشتری ها ی عزیزمیتوانند ازآن استفاده کنند وازداشتن آن لذت ببرند.

درصنف تجهیزات فست فود ورستوران هم دستگاه مرغ سوخاری دستگاهی بسیار مهم تلقی میشود.

این تاریخی بودکه برهنی پنی گذشت وامروزه می بینیم که هنی پنی برای هرشخصی که درتجهیزات فست فود فعالیت دارد بسیار مهم  وجدی است.

اگراین دستگاه راتهیه کرده اید میتوانید با البرز تجهیز تماس گرفته تا تکنسین های البرزتجهیز،

شمارادربهتر نگه داشتن این دستگاه یاری کنند و اگرقطعه ای نیاز دارید میتوانند به شما کمک کنند.

دستگاه پخت سوخاری صنعتی

خب ، تلاش کردم تا به سوال دستگاه هنی پنی چیست پاسخی داده باشم ،

دستگاه هنی پنی چیست پاسخی بود به تمامی این ساختار خط تولید مرغ سوخاری

امیدوارم که این دستگاه را خریداری کنید و این مقاله اطلاعات لازم و کافی را دراختیارشما قرار داده باشد.

ازاینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کردید از شما سپاسگزارم .

ویدیو های مارادرشبکه های مجازی دنبال کنیدوبامشاوران البرزتجهیز درارتباط باشید تا آنها به رایگان بهترین انتخاب رابه شما معرفی  کنند.

فراموش نکنید که…

 «بهترین کار دنیا،کارکردن باخوراکی هاست»

مشاهده فیلم دستگاه مرغ سوخاری

فروشگاه البرز تجهیز

دستگاه هنی پنی چیست ؟ این سوالی است که خیلی از مشتریان عزیز تجهیزات فست فود برایشان ایجاد میشود ،

اینکه این دستگاه هنی پنی چیست که انقدر در این صنعت محبوبیت دارد ؟

اینکه این دستگاه هنی پنی چیست که مشتری ها این مبالغ زیاد را برای خریدش پرداخت میکنند ؟

اینکه این دستگاه پخت سوخاری صنعتی هنی پنی چیست که حقیقتا این شرکت را به یکی از بزرگترین کمپانی ها تبدیل کرده ؟

تاریخچه ی دستگاه مرغ سوخاری هنی پنی

تقریبا اوایل قرن بیستم حدود سال 1935تا 1940 که دستگاه پخت سوخاری صنعتی را سرهنگ ساندرزبه جهان معرفی کرد.

بعد ازگذشت مدت زمانی تقریبا اوایل قرن 20 جک کاپ کمپانی هنی پنی را بنیان گذاری میکند

تصورش این بود که دستگاه مرغ سوخاری راتولید کند تا این دستگاه راتبدیل به یک دستگاه جهانی کند.

چون معتقد بوداین دستگاه جای بسیار خوبی دربین تجهیزات فست فود بازخواهد کرد.

مدتی گذشت درسال 1963که اولین مدل دستگاه پخت سوخاری صنعتی هنی پنی به صورت رسمی (مدل600)که دستگاهی بسیار عالی و دقیق درزمان خودش بود و پخت دقیقی داشت

وباگازکارمیکرد به بازارعرضه شد.و انفجارعظیمی درصنعت تجهیزات فست فود،به وجود آورد.

بعدازمدتی مدیران هنی پنی تصمیم گرفتند که هنی پنی را تبدیل به یک برند جهانی کنند.

شرکت هنی پنی دستگاه هایی که تولید میکند :

دستگاه مرغ سوخاری هنی پنی 8000

جهت تولید مرغ سوخاری نرمال و اسپایسی

دستگاه هولدینگ کابینت هنی پنی

این دستگاه شبیه به کابینت میباشد که برای پشتیبانی دیس پلی مرغ سوخاری ساخته شده است .

دستگاه دیس پلی ( گرمخانه مرغ سوخاری ) هنی پنی

از این دستگاه برای نگهداری و گرم نگه داشتن مرغ سوخاری استفاده میشود .

دستگاه پخت ترکیبی هنی پنی

دستگاه پخت ترکیبی امروزه جهان صنایع غذایی را دچار تحول کرده که در بخش های آینده راجه به آن صحبت خواهم کرد .

دستگاه بردینگ ( پودر زن ) هنی پنی

بعد از دستگاه مرینیتور مرغ سوخاری از این دستگاه برای پودر زدن مرغ مرینیت شده استفاده میشود .

ازهمان زمان تولید این دستگاه هاشروع شد وهنی پنی یک کمپانی بین المللی شد.

نمایندگی هنی پنی

تقریبا دراوایل1986بود که تصمیم گرفتند که درکشورهایی مثل انگلستان، فرانسه،لندن واسپانیا و ایتالیا نمایندگی بزنندتا بتوانند برتمام جهان مسلط شوند.

مدتی گذشت دراوایل قرن 2000بود

که هنی پنی تصمیم گرفت نمایندگی چین راافتتاح  کند.

وهمین طور به ترتیب در کره و کشورهای دیگر. درآنجا دستگاه مرغ سوخاری به یک دستگاه جهانی تبدیل شد.

دستگاه مرغ سرخ کن صنعتی هنی پنی

درکشورعزیزمان ایران چندسالی است که دستگاه مرغ سوخاری وارد شده است.

و امروزه میتوانیم ببینیم که چقدرمحبوب است وطرفداران خود رادارد.

اوایل سال 2000بود که رستوران های kfc،مک دونات و ونزدی از تجهیزات هنی پنی استفاده میکردند.

درواقع امروزه خیلی ازرستوران های زنجیره ای  بزرگ جهان ازتجهیزات هنی پنی استفاده میکنند.

اوایل دربازارهای ایران به صورت دسته دوم  معامله میشد.

ولی امروزه به صورت  دستگاه های اورجینال آمریکایی ویامونتاژچین دربازار هست.

ومشتری ها ی عزیزمیتوانند ازآن استفاده کنند وازداشتن آن لذت ببرند.

درصنف تجهیزات فست فود ورستوران هم دستگاه مرغ سوخاری دستگاهی بسیار مهم تلقی میشود.

این تاریخی بودکه برهنی پنی گذشت وامروزه می بینیم که هنی پنی برای هرشخصی که درتجهیزات فست فود فعالیت دارد بسیار مهم  وجدی است.

اگراین دستگاه راتهیه کرده اید میتوانید با البرز تجهیز تماس گرفته تا تکنسین های البرزتجهیز،

شمارادربهتر نگه داشتن این دستگاه یاری کنند و اگرقطعه ای نیاز دارید میتوانند به شما کمک کنند.

دستگاه پخت سوخاری صنعتی

خب ، تلاش کردم تا به سوال دستگاه هنی پنی چیست پاسخی داده باشم ،

دستگاه هنی پنی چیست پاسخی بود به تمامی این ساختار خط تولید مرغ سوخاری

امیدوارم که این دستگاه را خریداری کنید و این مقاله اطلاعات لازم و کافی را دراختیارشما قرار داده باشد.

ازاینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کردید از شما سپاسگزارم .

ویدیو های مارادرشبکه های مجازی دنبال کنیدوبامشاوران البرزتجهیز درارتباط باشید تا آنها به رایگان بهترین انتخاب رابه شما معرفی  کنند.

فراموش نکنید که…

 «بهترین کار دنیا،کارکردن باخوراکی هاست»

مشاهده فیلم دستگاه مرغ سوخاری

فروشگاه البرز تجهیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.