پشتیبانی و فروش محصول :  ۰۹۲۰۲۵۲۰۰۶۷  -  ۰۲۱۴۴۲۰۹۰۰۹
 پشتیبانی و فروش  :  ۰۹۲۰۲۵۲۰۰۶۷  -  ۰۲۱۴۴۲۰۹۰۰۹

بهترین مکان برای راه اندازی فلافلی

راه اندازی فلافلی و بهترين مکان برای آن

دراین مقاله میخواهیم درباره موضوع مهمی صحبت کنیم که واقعا برای راه اندازی یک فلافلی با یک ایده ی فلافلی عالی ، متراژچقدرباید باشد؟

ملکی که برای اجاره و یا خریداری فست فود فلافلی باید درنظر گرفت باید دارای چه مقدارمتراژی باشد ؟

و یاحتی شما زمانی که در فست فود خود مشغول تهیه برگرو یا ساندویچ هستید فکرراه اندازی خط فلافل به ذهنتان  خطورمیکند ، چقدرفضا برای انجام این کار لازم دازید؟

ایده فلافلی

و یا حتی ممکن است شما عزیزان به فکر راه اندازی کارگاهی برای تهیه فلافل باشید و فلافل ها رادر فروشگاه های سطح شهر توزیع کنید.

اگر در حال حاضر شما فست فودی دارید که درآن برگر، هات داگ و یا هرچیزدیگری تولید میکنید و طبعا مشتری های خود را هم دارید،

و تمایل به راه اندازی لاین فلافل و تولید تنوع بیشترهستید،

اصلا نیازی به اختصاص دادن فضای بیشتری ندارید،

شما درنهایت با قرار دادن یک دستگاه فلافل زن رو میزی همراه سرخ کن با ابعاد مناسب  میتوانید این امکان را فراهم آورید سرخ کنی که درهرساعت میتواند هزارعدد فلافل را آماده کند.

اگر شما یک فضای یک متری داشته باشید،میتوانید براحتی این دو دستگاه فلافل زن رومیزی وسرخ کن را در محل قرار دهید.

تجهیزات ساندویچی فلافلی

به هرترتیب شما در فست فود خودسایر لوازم مانند یخچال ،فریزرو..را نیزدارید

به عنوان مثال شما پیتزا تولید میکنید و یخچال مربوط به پیتزا دارید وپیتزا، گوجه، خیارشور،پنیرپیتزا و.. را داخل آن قرارمیدهید

ودر نتیجه شما نیازی به یخچالی برای دستگاه فلافل زن خود ندارید

و شما فقط و فقط نیازمند یک دستگاه فلافل زن رومیزی به همراه یک سرخ کن هستید.

به عبارتی شمااگر تنها یک فضای یک متری داشته باشید به راحتی میتوانید لاین تولید فلافل را راه اندازی کنید.

دوستان عزیزی که به تازگی میخواهند  فست فود و یا تولید فلافل راه اندازی کنند باید بدانید

اگر متراژمحیط تنها 20 متر هم باشد،شما میتوانید به راحتی این دستگاه را داشته باشید .

درنظر داشته باشید که چیدمان فست فود بسیار حائز اهمیت است ،

که دستگاه هابه چه شکلی کنار هم قرار بگیرند که هم فضای بیشتری داشته باشید هم شمابتوانید با سرعت بیشتری به کارتان ادامه دهید وبه مشتری خود سرویس بدهید.

در نهایت شما بااجاره فضایی بین 20 تا30 متر میتوانید خط تولید فلافل را نیز به منو فست فود خود اضافه کنید.

دوستانی که میخواهند تولید انبوه فلافل را داشته باشند،

پیش می آید که باید از دستگاه فلافل زن ریلی استفاده کنند .

یک فلافل زن ریلی نیازمندابعاد 2در 5 متر است یعنی چیزی حدود 10 متر

و اگر شما کارگاهی به کوچکی 30 متر داشته باشید به راحتی میتوانید خط تولید فلافل را راه اندازی کنید.

و یک دستگاه بسته بندی راتهیه بکنید و فلافل بسته بندی شده را به بیرون عرضه کنید.

این نشان دهنده این است که شما برای تولید فلافل  چه در فست فودی که در حال فعالیت است و چه کسی که میخواهد راه اندازی فلافلی را داشته باشد ،

ویا کسی که میخواد خط تولید فلافل را راه اندازی کند و فلافل را در فروشگاه ها پخش وتوزیع کند،

اصلا نیاز به فضا و سرمایه زیادی نیست .

تجهیزات فلافلی

شما با حداقل قیمت میتوانید دستگاه فلافل زن رومیزی را همراه سرخ کن  تهیه کنید.

وحتی اگر بخواهید تولید بسیار انبوهی داشته باشید ،

یک دستگاه فلافل زن ریلی مناسب با بودجه خود تهیه کنیدو تولید کار بکنید و این امر بسیار مهمی است.

ممنون بابت مطالعه ای مقاله .

با مشاوران البرز تجهیز درارتباط باشید تا بهترین انتخاب رابه شما ارائه بدهند.

هرگز فراموش نکنید که بهترین کار دنیا کار کردن با خوراکی هاست .

برای دیدن انواع دستگاه فلافل زن اینجا کلیک کنید .


مشاهده ی فیلم محصولات

فروشگاه البرز تجهیز

بهترین مکان برای راه اندازی فلافلی

راه اندازی فلافلی و بهترين مکان برای آن

دراین مقاله میخواهیم درباره موضوع مهمی صحبت کنیم که واقعا برای راه اندازی یک فلافلی با یک ایده ی فلافلی عالی ، متراژچقدرباید باشد؟

ملکی که برای اجاره و یا خریداری فست فود فلافلی باید درنظر گرفت باید دارای چه مقدارمتراژی باشد ؟

و یاحتی شما زمانی که در فست فود خود مشغول تهیه برگرو یا ساندویچ هستید فکرراه اندازی خط فلافل به ذهنتان  خطورمیکند ، چقدرفضا برای انجام این کار لازم دازید؟

ایده فلافلی

و یا حتی ممکن است شما عزیزان به فکر راه اندازی کارگاهی برای تهیه فلافل باشید و فلافل ها رادر فروشگاه های سطح شهر توزیع کنید.

اگر در حال حاضر شما فست فودی دارید که درآن برگر، هات داگ و یا هرچیزدیگری تولید میکنید و طبعا مشتری های خود را هم دارید،

و تمایل به راه اندازی لاین فلافل و تولید تنوع بیشترهستید،

اصلا نیازی به اختصاص دادن فضای بیشتری ندارید،

شما درنهایت با قرار دادن یک دستگاه فلافل زن رو میزی همراه سرخ کن با ابعاد مناسب  میتوانید این امکان را فراهم آورید سرخ کنی که درهرساعت میتواند هزارعدد فلافل را آماده کند.

اگر شما یک فضای یک متری داشته باشید،میتوانید براحتی این دو دستگاه فلافل زن رومیزی وسرخ کن را در محل قرار دهید.

تجهیزات ساندویچی فلافلی

به هرترتیب شما در فست فود خودسایر لوازم مانند یخچال ،فریزرو..را نیزدارید

به عنوان مثال شما پیتزا تولید میکنید و یخچال مربوط به پیتزا دارید وپیتزا، گوجه، خیارشور،پنیرپیتزا و.. را داخل آن قرارمیدهید

ودر نتیجه شما نیازی به یخچالی برای دستگاه فلافل زن خود ندارید

و شما فقط و فقط نیازمند یک دستگاه فلافل زن رومیزی به همراه یک سرخ کن هستید.

به عبارتی شمااگر تنها یک فضای یک متری داشته باشید به راحتی میتوانید لاین تولید فلافل را راه اندازی کنید.

دوستان عزیزی که به تازگی میخواهند  فست فود و یا تولید فلافل راه اندازی کنند باید بدانید

اگر متراژمحیط تنها 20 متر هم باشد،شما میتوانید به راحتی این دستگاه را داشته باشید .

درنظر داشته باشید که چیدمان فست فود بسیار حائز اهمیت است ،

که دستگاه هابه چه شکلی کنار هم قرار بگیرند که هم فضای بیشتری داشته باشید هم شمابتوانید با سرعت بیشتری به کارتان ادامه دهید وبه مشتری خود سرویس بدهید.

در نهایت شما بااجاره فضایی بین 20 تا30 متر میتوانید خط تولید فلافل را نیز به منو فست فود خود اضافه کنید.

دوستانی که میخواهند تولید انبوه فلافل را داشته باشند،

پیش می آید که باید از دستگاه فلافل زن ریلی استفاده کنند .

یک فلافل زن ریلی نیازمندابعاد 2در 5 متر است یعنی چیزی حدود 10 متر

و اگر شما کارگاهی به کوچکی 30 متر داشته باشید به راحتی میتوانید خط تولید فلافل را راه اندازی کنید.

و یک دستگاه بسته بندی راتهیه بکنید و فلافل بسته بندی شده را به بیرون عرضه کنید.

این نشان دهنده این است که شما برای تولید فلافل  چه در فست فودی که در حال فعالیت است و چه کسی که میخواهد راه اندازی فلافلی را داشته باشد ،

ویا کسی که میخواد خط تولید فلافل را راه اندازی کند و فلافل را در فروشگاه ها پخش وتوزیع کند،

اصلا نیاز به فضا و سرمایه زیادی نیست .

تجهیزات فلافلی

شما با حداقل قیمت میتوانید دستگاه فلافل زن رومیزی را همراه سرخ کن  تهیه کنید.

وحتی اگر بخواهید تولید بسیار انبوهی داشته باشید ،

یک دستگاه فلافل زن ریلی مناسب با بودجه خود تهیه کنیدو تولید کار بکنید و این امر بسیار مهمی است.

ممنون بابت مطالعه ای مقاله .

با مشاوران البرز تجهیز درارتباط باشید تا بهترین انتخاب رابه شما ارائه بدهند.

هرگز فراموش نکنید که بهترین کار دنیا کار کردن با خوراکی هاست .

Ativador Windows 7

برای دیدن انواع دستگاه فلافل زن اینجا کلیک کنید .


مشاهده ی فیلم محصولات

فروشگاه البرز تجهیز

سبد خرید