پشتیبانی و فروش محصول :  ۰۹۲۰۲۵۲۰۰۶۷  -  ۰۲۱۴۴۲۰۹۰۰۹
 پشتیبانی و فروش  :  ۰۹۲۰۲۵۲۰۰۶۷  -  ۰۲۱۴۴۲۰۹۰۰۹

چاقو و چنگال شما بیانگر چه مواردی می تواند باشد؟

یک تصویر می تواند بازگو کننده هزاران مطلب باشد. به همین نحو، چیدمان کارد و چنگال در بشقاب هم می تواند بیان کننده مطالب زیادی درباره ما باشد. بنابراین خوب است که اطلاعاتی در زمینه نحوه چیدمان کارد و چنگال ها داشته باشیم تا در مهمانی ها بتوانیم به طرز صحیحی از آنها استفاده کنیم. 

  • من هنوز تمام نشده ام 

اگر شما در حین غذا خوردن تمایل دارید اندکی استراحت کنید یا برای لحظاتی از غذا خوردن دست بکشید ولی این به معنای تمام شدن زمان صرف غذای شما نیست، بهتر است کارد و چنگال خود را به حالت v برعکس در بشقاب قرار داده و یا اینکه چاقو را در قسمت بالایی بشقاب قرار دهید. این برای پیشخدمت بدان معنا است که غذای شما هنوز تمام نشده است.

  • من کارم تمام شده

زمانی که بیشتر غذای خود را میل کرده اید و دیگر ظرفیت برای ادامه ندارید باید کارد و چنگال خود را در وسط بشقاب به صورت موازی با هم قرار دهید. این برای پیشخدمت نشانه آن است که شما دیگر قصد ادامه دادن ندارید و باید میز شما را جمع کند. البته صحیح ترین روش این است که کارد و چنگال موازی ساعت 12 قرار بگیرند ولی در همین حد هم که موازی هم باشند پیام را انتقال می دهد.

  • من برای وعده غذایی بعدی ام آماده هستم

اگر پیش غذای خود را تمام کرده اید و آماده صرف غذای اصلی هستید باید با این علامت به پیشخدمت اطلاع دهید. چاقو را به صورت افقی در زیر و چنگال را به صورت عمودی در رو قرار و به صورت یک علامت مثبت در وسط بشقاب قرار می دهیم.

غذا

  • رضایت ازغذا

زمانیکه از طعم غذای خود رضایت دارید می توانید با قرار دادن کارد و چنگال خود به صورت افقی و موازی با هم در بشقاب رضایت خود را اعلام کنید.که این حالت البته به معنی اتمام غذا هم می باشد.

غذا

  • عدم رضایت از غذا

در مواقعی که از کیفیت و طعم غذا رضایت ندارید می توان با این علامت پیشخدمت را متوجه نارضایتی خود کرد. کارد را در لبه های چنگال فرو بره و یک حالت v برعکس به وجود آورید.

البته این حالت شباهت زیادی به حالت عدم اتمام غذا دارد، پس در استفاده از آنها دقت کنید.

غذا

تجهیزات رستوران

فیلم محصولات

چاقو و چنگال شما بیانگر چه مواردی می تواند باشد؟

یک تصویر می تواند بازگو کننده هزاران مطلب باشد. به همین نحو، چیدمان کارد و چنگال در بشقاب هم می تواند بیان کننده مطالب زیادی درباره ما باشد. بنابراین خوب است که اطلاعاتی در زمینه نحوه چیدمان کارد و چنگال ها داشته باشیم تا در مهمانی ها بتوانیم به طرز صحیحی از آنها استفاده کنیم. 

  • من هنوز تمام نشده ام 

اگر شما در حین غذا خوردن تمایل دارید اندکی استراحت کنید یا برای لحظاتی از غذا خوردن دست بکشید ولی این به معنای تمام شدن زمان صرف غذای شما نیست، بهتر است کارد و چنگال خود را به حالت v برعکس در بشقاب قرار داده و یا اینکه چاقو را در قسمت بالایی بشقاب قرار دهید. این برای پیشخدمت بدان معنا است که غذای شما هنوز تمام نشده است.

  • من کارم تمام شده

زمانی که بیشتر غذای خود را میل کرده اید و دیگر ظرفیت برای ادامه ندارید باید کارد و چنگال خود را در وسط بشقاب به صورت موازی با هم قرار دهید. این برای پیشخدمت نشانه آن است که شما دیگر قصد ادامه دادن ندارید و باید میز شما را جمع کند. البته صحیح ترین روش این است که کارد و چنگال موازی ساعت 12 قرار بگیرند ولی در همین حد هم که موازی هم باشند پیام را انتقال می دهد.

  • من برای وعده غذایی بعدی ام آماده هستم

اگر پیش غذای خود را تمام کرده اید و آماده صرف غذای اصلی هستید باید با این علامت به پیشخدمت اطلاع دهید. چاقو را به صورت افقی در زیر و چنگال را به صورت عمودی در رو قرار و به صورت یک علامت مثبت در وسط بشقاب قرار می دهیم.

غذا

  • رضایت ازغذا

زمانیکه از طعم غذای خود رضایت دارید می توانید با قرار دادن کارد و چنگال خود به صورت افقی و موازی با هم در بشقاب رضایت خود را اعلام کنید.که این حالت البته به معنی اتمام غذا هم می باشد.

غذا

  • عدم رضایت از غذا

در مواقعی که از کیفیت و طعم غذا رضایت ندارید می توان با این علامت پیشخدمت را متوجه نارضایتی خود کرد. کارد را در لبه های چنگال فرو بره و یک حالت v برعکس به وجود آورید.

البته این حالت شباهت زیادی به حالت عدم اتمام غذا دارد، پس در استفاده از آنها دقت کنید.

غذا

تجهیزات رستوران

فیلم محصولات

سبد خرید