برای راه اندازی فست فود چه میزان سرمایه مورد نیاز است ؟

برای راه اندازی فست فود چه میزان سرمایه مورد نیاز است ؟

میزان سرمایه گذاری برای خرید لوازم فست فود نسبت به نوع غذایی که میخواهید ارائه دهید متفاوت است .به طور مثال شما برای راه اندازی خط سوخاری به سرمایه ای بیشتر نیاز دارید و نیز برای راه اندازی فست فود فلافلی به سرمایه ی کمتری نیاز دارید . پس میزان سرمایه گذاری به نوع نیاز شما مشتریان بستگی دارد .