تجهیزات فست فود چیست؟

تجهیزات فست فود چیست؟

به کلیه ی تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی خط مرغ سوخاری ، پیتزا ، برگر و نیز فلافل و حتی ساندویچی تحهیزات فست فود گفته می شود .