یخ ساز صد کیلویی الکترولوکس

برای قیمت تماس بگیرید

دستگاه یخساز مکعبی شکل البرز تجهیز با قابلیت تولید 80 کیلوگرم در 24 ساعت یخ ، درون خود را داشته و ظرفیت ذخیره سازی 40 کیلوگرم یخ را دارا بوده و با هوا خنک می شود