پشتیبانی و فروش محصول :  ۰۹۲۰۲۵۲۰۰۶۷  -  ۰۲۱۴۴۲۰۹۰۰۹
 پشتیبانی و فروش  :  ۰۹۲۰۲۵۲۰۰۶۷  -  ۰۲۱۴۴۲۰۹۰۰۹

شیر شاور صنعتی

شیر شاور صنعتی و یا شیر صنعتی رستورانی و یا شیر شاور روسینکی اهرمی از الزامی ترین لوازم جانبی در رستوران و مخصوصا خط شستشوی ظروف و به عبارتی ماشین ظرفشویی صنعتی محسوب میشود .

مدلهای مختلفی دارد این شیر صنعتی رستورانی

مدل روسینکی اهرمی

مدل دیواری دسته چرخشی

فروش شیر شاور صنعتی

فروش شیر شاور صنعتی در مدل های مختلف در البرز تجهیز ارائه دهنده ی خدمات و فروش انواع ماشین های ظرفشویی صنعتی صورت میگیرد .

قیمت شیر شاور صنعتی

قیمت شیر شاور صنعتی در مدل های مختلف را از واحد فروش البرز تجهیز دریافت کنید .

سبد خرید