پیتزا پز صندوقی Zanolli CITIZEN 9MC

برای قیمت تماس بگیرید

فر پیتزا صندوقی زانولی مدل Zanolli CITIZEN 9 MC دارای ظرفیت ۹بشقاب با کف فر سنگی